درباره ما

Puladin

ما که هستیم؟

تیم پولادین در سال 1390 با هدف فعالیت در حوزه های نرم افزار، هوشمند سازی و رباتیک فعالیت خود را آغاز کرد. تمرکز فعالیت ها در شرکت پولادین بر روی ارائه راهکارهای هوشمند بوده و با تکیه بر کار تیمی سعی در ایجاد تجربه زندگی بهتر دارد.

Creative think

ما چگونه فکر می کنیم؟

ما در پولادین از همان ابتدای کار به این می اندیشیدیم که تجربه ای بهتر از فناوری را در خدمت کاربران خود قرار بدهیم. بر اساس همین مبنا تمام تلاش خود را به کار برده ایم و با ارائه محصولات متنوع در حوزه های مختلف سعی در رسیدن به این مهم داشته ایم. ما بر این باور هستیم که می توان با استفاده بهینه و با تکیه بر دانش و خلاقیت تیمی تجربه بهتری از زندگی داشته باشیم.

Better Life

یک زندگی بهتر خلق کن

ما در پولادین همواره به دنبال ارائه محصولاتی بوده ایم که تجربه ای بهتر از زندگی روزمره به در اختیار انسان ها قرار بدهد. تمام تلاش و اهداف پولادین نیز بر اساس خلق تجارب بهتر برای زندگی بوده است.